યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા ગુજરાત ના જાગૃતિ યાત્રા

4 August 2017

જય સ્વરાજ

યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા ગુજરાત ના દરેક જિલ્લા માં જન જાગૃતિ યાત્રા નીકળવાની હોવાથી ગીર-સોમનાથ માં મિટિંગ કરી જવાબદારી આ koપવામાં આવી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રોનકસિંહ ગોહેલ અને આખી ટીમ નું સન્માન કર્યું તે બદલ ખુબ ખુબ આભાર

Buy Book of the week by Clicking on it NOW!.Written By

loading...